Dikethok malah dhuwur kalebu?

Dikethok malah dhuwur kalebu?

  1. cangkriman awujud wancahan
  2. cangkriman sinawung ing tembang
  3. cangkriman awujud pepindahan
  4. cangkriman awujud blenderan

Kunci jawabannya adalah: C. cangkriman awujud pepindahan.

Menurut ensiklopedia, dikethok malah dhuwur kalebu cangkriman awujud pepindahan.

BACA JUGA:   Jelaskan makna pancasila sebagai dasar negara

Artikel Terkait