Julio … an active student last year?

Julio … an active student last year?

  1. are
  2. were
  3. was
  4. is

Kunci jawabannya adalah: C. was.

Menurut ensiklopedia, julio … an active student last year was.

BACA JUGA:   Tokoh Siliwangi dina sajarah Sunda kaasup tokoh anu ngadegkeun Karajaan?

Artikel Terkait