Tiga macam zat makanan penghasil energi bagi tubuh manusia adalah

Tiga macam zat makanan penghasil energi bagi tubuh manusia adalah?

  1. Karbohidrat, protein, vitamin
  2. Karbohidrat, lemak, mineral
  3. Karbohidrat, protein, lemak
  4. Karbohidrat, vitamin, lemak
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Karbohidrat, protein, lemak

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tiga macam zat makanan penghasil energi bagi tubuh manusia adalah karbohidrat, protein, lemak.

BACA JUGA:   Ieu di handap anu henteu kaasup kana dongeng Babad ,nyaéta Babad?

Artikel Terkait

Leave a Comment