Akibat utama erosi tanah adalah?

Akibat utama erosi tanah adalah?

  1. semakin banyaknya tumbuhan pada lapisan atas yang mati
  2. meningkatnya laju perpindahan mineral dari satu tempat
  3. hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah
  4. berkurangnya kemampuan tanah menyerap air

Kunci jawabannya adalah: C. hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah.

Menurut ensiklopedia, akibat utama erosi tanah adalah? hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah.

BACA JUGA:   cara melempar dan menangkap bola di dalam permainan kasti ditentukan oleh arah datangnya bola. Bagaimana datangnya bola akan menjadi faktor bagi para penangkap bola untuk menyesuaikan diri untuk bergerak dan mampu menangkap arah bola dengan tepat. Kajian tersebut dilihat dari sudut pandang?

Artikel Terkait