Apa Arti Mumayyiz?Jelaskan!

Mumayyidz artinya adalah seorang anak baik itu anak laki-laki maupun anak permpuan yang sudah dapat membedakan antara baik dengan buruk . Akan tetapi anak tersebut belum mencapai usia baligh. Mumayyidz merupakan salah satu syarat sah puasa. Seorang yang berpuas harus sudah tergolong dalam mumayyidz. Jika serang yang belum mumayyidz berpuasa maka tidak sah.

Pembahasan

Puasa wajib salah satunya adalah puasa pada bulan ramadhan. Bulan ramadhan dapat diketahui dengan 2 cara yaitu dengan cara melihat bulan dan dengan cara menlengkapkan 30 hari bulan sya’ban. Cara mengetahui bulan ramadhan yang paling utama adalah dengan melihat bulan, jika bulan tidak muncul maka baru dengan cara menlengkapkan 30 hari bulan sya’ban.