Apabila berhalangan Untuk menggunakan air, Mandi untuk Menghilangkan hadas Besar diganti dengan?

Apabila berhalangan Untuk menggunakan air, Mandi untuk Menghilangkan hadas Besar diganti dengan?

a.mandi biasa
b.tayamum
c.ber-wudu
d.mandi keramas

Jawaban:

Apabila berhalangan untuk menggunakan air, mandi untuk menghilangkan hadas besar diganti dengan… (B) Tayamum