Apabila membaca atau mendengar ayat sajdah, sebaiknya melaksanakan sujud?

Apabila membaca atau mendengar ayat sajdah, sebaiknya melaksanakan sujud?

  1. Sahwi
  2. Syukur
  3. Qiraah
  4. Tilawah

Kunci jawabannya adalah: D. Tilawah.

Menurut ensiklopedia, apabila membaca atau mendengar ayat sajdah, sebaiknya melaksanakan sujud? tilawah.