Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum,yaitu?

Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum,yaitu?

a.mengusap muka dan
Telinga dengan debu
b.membasuh muka dan
Tangan dengan air
c.mengusap muka dan
Kaki dengan debu
d.mengusap muka dan
Tangan dengan debu

Jawaban:

Apabila tidak terdapat air, maka bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar cukup dengan tayamum, yaitu… (D) Mengusap muka dan tengan dengan debu.