Bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua saat masih hidup !

Bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua saat masih hidup ! begini pembahasan dan penjelasan mengenai cara-nya.

Menghormati berarti berkaitan dengan memuliakan atau menghargai orangtua. Sedangkan mematuhi berarti berkaitan dengan menaati / patuh kepada orangtua.

Yang hal ini berarti berkaitan dengan berbuat baik / berbakti kepada orangtua yang dilakukan ketika mereka masih hidup. Misalnya membantu pekerjaan rumah.

Bagaimana cara menghormati dan mematuhi orang tua saat masih hidup !

Jawab:

Cara menghormati dan juga mematuhi orangtua yang masih hidup, antara lain:

  • Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati.
  • Mematuhi nasehatnya (apabila baik).
  • Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua.
  • Senantiasa meminta doa restu.
  • Berusaha dengan sungguh-sungguh mengangkat derajat ekonomi keluarga.
  • Meng-umrahkan / menaikhajikan orangtua.