Benda dikatakan bergerak apabila?

Benda dikatakan bergerak apabila?

  1. mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan
  2. mengalami perubahan tempat
  3. berada di suatu tempat
  4. berpindah tempat
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan.