Berikut ini yang bukan ciri-ciri bahan kulit asli adalah?

Berikut ini yang bukan ciri-ciri bahan kulit asli adalah?

  1. Pelepah pisang
  2. Sabun
  3. Gypsum
  4. Lilin

Kunci jawabannya adalah: A. Pelepah pisang.

Menurut ensiklopedia, berikut ini yang bukan ciri-ciri bahan kulit asli adalah? pelepah pisang.