Berzakat dengan menggunakan gandum disebut….

Jawaban:

membayar zakat dengan  gandum adalah zakat fitrah . Zakat fitrah adalah  zakat yang dibayar  dengan menggeluarkan  barang  yang tergolong kedalam makanan pokok.