Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita yang dihasilkan oleh

Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita yang dihasilkan oleh?

  1. benda yang bergerak
  2. benda yang bergetar
  3. udara yang bergerak
  4. udara yang bergetar
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. benda yang bergetar

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita yang dihasilkan oleh benda yang bergetar.

Tinggalkan komentar