Cara memindahkan sasaran dari arah serangan dalam pencak silat dinamakan?

Cara memindahkan sasaran dari arah serangan dalam pencak silat dinamakan

a. serangan
b. pembelaan
c. tangkisan
d. elakan

Jawaban: d. elakan

BACA JUGA:   Hasil dari |3-2x| ≤ 5