Carita atawa dongéng anu ngandung unsur sajarah lokal disebutna?

Carita atawa dongéng anu ngandung unsur sajarah lokal disebutna?

  1. mitos
  2. légenda
  3. babad
  4. sagé
  5. paraebél

Jawaban yang benar adalah: E. paraebél.

Dilansir dari Ensiklopedia, carita atawa dongéng anu ngandung unsur sajarah lokal disebutna paraebél.