Ciri-ciri fisik dalam penggolongan ras dapat berupa?

Ciri-ciri fisik dalam penggolongan ras dapat berupa?

  1. Pakaian yang dikenakan, bentuk tangan dan kaki
  2. Warna kulit, bentuk mata, jenis rambut
  3. Bentuk rumah, mata pencaharian, lagu daerah
  4. Bentuk gigi, bentuk telinga, bentuk senjata

Kunci jawabannya adalah: B. Warna kulit, bentuk mata, jenis rambut.

Menurut ensiklopedia, ciri-ciri fisik dalam penggolongan ras dapat berupa? warna kulit, bentuk mata, jenis rambut.