Contoh Hak warga negara dalam bidang hukum adalah?

Contoh Hak warga negara dalam bidang hukum adalah?

  1. Semua warga negara bebas menjalankan agama masing-masing
  2. Semua warga negaramempunyai hak membela diri di depan pengadilan
  3. Keikutsertaan warga negara dalam membela negara
  4. Setiap warga negara bebas mengeluarka pendapat
  5. Semau warga negara berhak atas penghidupan yang layak

Jawaban: B. Semua warga negaramempunyai hak membela diri di depan pengadilan

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, contoh hak warga negara dalam bidang hukum adalah semua warga negaramempunyai hak membela diri di depan pengadilan.