Dalam permainan bola basket, terdapat operan menuju teman seregu melalui dada yang dinamakan … A. Hook pass B. Overhead pass C. Chest pass D. Bounce pass

A. Hook pass
B. Overhead pass
C. Chest pass
D. Bounce pass