Dari kumpulan-kumpulan berikut ini yang merupakan himpunan adalah?

Dari kumpulan-kumpulan berikut ini yang merupakan himpunan adalah?

  1. kumpulan bilangan asli antara 4 dan 12
  2. kumpulan bunga-bunga indah
  3. kumpulan bilangan kecil
  4. kumpulan siswa tinggi

Kunci jawabannya adalah: A. kumpulan bilangan asli antara 4 dan 12.

Menurut ensiklopedia, dari kumpulan-kumpulan berikut ini yang merupakan himpunan adalah kumpulan bilangan asli antara 4 dan 12.