Di bawah ini yang merupakan lingkup asas koperasi adalah kecuali?

Di bawah ini yang merupakan lingkup asas koperasi adalah kecuali?

  1. Asas demokrasi ekonomi
  2. Asas praduga
  3. Asas gotong royong
  4. Asas kekeluargaan

Kunci jawabannya adalah: B. Asas praduga.

Menurut ensiklopedia, di bawah ini yang merupakan lingkup asas koperasi adalah kecuali? asas praduga.