Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah?

Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap al-alim adalah?

A Rajin dalam menimba ilmu
B. Berusaha menghindari kemungkaran
C. Bersikap dermawan kepada sesama
D. Bersifat pemaaf kepada sesama

Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Alim adalah rajin dalam menimba ilmu (A).