diketahui g(x) = ax+b . Jika g (-2) = -4 dan g (-6) =12, maka bentuk fungsi g adalah?

Diketahui g(x) = ax+b . Jika g (-2) = -4 dan g (-6) =12, maka bentuk fungsi g adalah?

A. G(x)= -4x+12
B. G(x) = -4x-12
C. G(x)= 2x+6
D. G(x)=-4x-6

Diketahui g(x) = ax + b. Jika G(–2) = –4 dan G(–6) = 12, maka bentuk fungsi G adalah g(x) =  4x  12 [Jawaban B]

BACA JUGA:   Partai-partai politik pada masa demokrasi liberal lebih cenderung?