Gerakan akhir sikap meroda adalah?

Gerakan akhir sikap meroda pada senam lantai adalah posisi badan (B) sikap berdiri menyamping ke arah gerakan dengan kedua kaki selebar bahu.

Sebab, gerak meroda dilakukan dengan berputar ke arah samping menggunkan kedua tangan dan kaki.

Pada sikap awal menyamping, kemudian tangan diletakan pada matras satu persatu diikuti oleh kaki yang terangkat ke atas samping satu persatu.

Lalu kaki turun, diikuti tangan yang terangkat, yang menyebabkan akihir gerakan sama seperti awal gerakan yaitu berdiri menyamping.