Gerakan lengan dan kaki dalam gaya punggung serupa dengan gaya?

Gerakan lengan dan kaki dalam gaya punggung serupa dengan gaya?

  1. bebas
  2. dada
  3. kupu-kupu
  4. katak

Kunci jawabannya adalah: A. bebas.

Menurut ensiklopedia, gerakan lengan dan kaki dalam gaya punggung serupa dengan gaya bebas.