Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit keduatungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai lawan sehinggalawan terjatuh dalam pencak silat dinamakan?

Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit keduatungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai lawan sehinggalawan terjatuh dalam pencak silat dinamakan

a. tendangan
b. dengkulan
c. guntingan
d. pukulan

Jawaban: c. guntingan