Gurune Pandhawa lan Kurawa yaiku?

Gurune Pandhawa lan Kurawa yaiku?

  1. Narada
  2. Pandhu Dewanata
  3. Pandhita Durna
  4. Ismaya

Kunci jawabannya adalah: C. Pandhita Durna.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, gurune pandhawa lan kurawa yaiku pandhita durna.