Hendaklah berlaku ramah terhadap orang lain. Ini merupakan contoh norma?

Hendaklah berlaku ramah terhadap orang lain. Ini merupakan contoh norma?

  1. Hukum
  2. Kebiasaan
  3. Agama
  4. Kesopanan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Kesopanan

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, hendaklah berlaku ramah terhadap orang lain. ini merupakan contoh norma kesopanan.

Tinggalkan komentar