Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah subuh adalah?

Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah subuh adalah?

a. sunnah grairu mu’akad
b. sunnah mu’akad
c. fardu kifayah
d. fardu ‘ain

Jawaban:

Hukum melaksanakan salat sunnah rawatib qabliyah subuh adalah…

b. sunnah mu’akad

Sholat sunnah muakad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan sedangkan sholat sunnah ghoiru muakkad adalah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan untuk dikerjakan.