Ibukota negara malaysia adalah ….

  • Ibukota dari negara Malaysia adalah (A) Kuala Lumpur.