Ing ngisor iki kang kalebu tembung entar yaiku?

Ing ngisor iki kang kalebu tembung entar yaiku?

  1. Colong Jupuk
  2. Cilik atine
  3. Alus tangane
  4. akal budi

Kunci jawabannya adalah: B. Cilik atine.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ing ngisor iki kang kalebu tembung entar yaiku cilik atine.