Keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara: 1) bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu, 2) mata pencaharian penduduk sebagai petani, 3) terdapat patung budha sebagai lambang negara, 4) kepala negara adalah raja, 5) mayoritas penduduk beragama katolik. Keadaan sosial budaya di negara Filipina ditunjukkan oleh nomor?

Keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara: 1) bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu, 2) mata pencaharian penduduk sebagai petani, 3) terdapat patung budha sebagai lambang negara, 4) kepala negara adalah raja, 5) mayoritas penduduk beragama katolik. Keadaan sosial budaya di negara Filipina ditunjukkan oleh nomor?

  1. 1 dan 3
  2. 1 dan 4
  3. 2 dan 5
  4. 3 dan 5
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. 2 dan 5

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, keadaan sosial negara-negara di asia tenggara: 1) bahasa yang digunakan adalah bahasa melayu, 2) mata pencaharian penduduk sebagai petani, 3) terdapat patung budha sebagai lambang negara, 4) kepala negara adalah raja, 5) mayoritas penduduk beragama katolik. keadaan sosial budaya di negara filipina ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5.

Tinggalkan komentar