Kecap ieu di handap ngandung awalan ka?

Kecap ieu di handap ngandung awalan ka?

  1. Karasa
  2. Kampungan
  3. Kacida
  4. Kasur

Kunci jawabannya adalah: A. Karasa.

Menurut ensiklopedia, kecap ieu di handap ngandung awalan ka? karasa.