Kitab suci diturunkan kepada manusia yang disampaikan melalui?

Kitab suci diturunkan kepada manusia yang disampaikan melalui?

  1. Para wali
  2. Seorang Nabi
  3. Sebangsa Jin
  4. Sebangsa Setan

Kunci jawabannya adalah: B. Seorang Nabi.

Menurut ensiklopedia, kitab suci diturunkan kepada manusia yang disampaikan melalui? seorang nabi.