Latar tempat kutipan drama tersebut adalah?

Latar tempat kutipan drama tersebut adalah?

  1. ruang kelas
  2. rumah masut
  3. ruang kerja
  4. rumah guru

Kunci jawabannya adalah: B. rumah masut.

Menurut ensiklopedia, latar tempat kutipan drama tersebut adalah rumah masut.