Lawan kata dari Amanah adalah?

Lawan kata dari Amanah adalah?

  1. Murtad
  2. Fasik
  3. Munafik
  4. Khianat

Kunci jawabannya adalah: D. Khianat.

Menurut ensiklopedia, lawan kata dari amanah adalah khianat.