Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan?

Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan?

  1. sunah salat jumat
  2. syarat sah salat jumat
  3. syarat wajib salat jumat
  4. syarat khotbah jumat

Kunci jawabannya adalah: A. sunah salat jumat.

Menurut ensiklopedia, memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan? sunah salat jumat.