Memberikan infaq yang baik adalah​?

Memberikan infaq yang baik adalah​?

Infaq adalah mengeluarkan harta yang Pokok. mencakup zakat dan non-zakat. Infak wajib di antaranya zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Infak sunnah di antaranya, infak kepada Fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain.

BACA JUGA:   Masjid memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam melalui pendidikan, alasannya?

Tinggalkan komentar