Mengapa thaharah itu penting?

Mengapa thaharah itu penting?

Tanpa thaharah atau bersuci amalan seseorang tidak akan diterima atau tidak sah, sebagai contoh Ada orang yang shalat tanpa berwudhu maka shalatnya tidak sah.