Negara terkecil di kawasan Asia Tenggara adalah negara?

Negara terkecil di kawasan Asia Tenggara adalah negara?

  1. Singapura
  2. Malaysia
  3. Laos
  4. Brunei Darussalam

Kunci jawabannya adalah: A. Singapura.

Menurut ensiklopedia, negara terkecil di kawasan asia tenggara adalah negara? singapura.