Orang yang melakukan tayamum adalah orang yang…

Orang yang melakukan tayamum adalah orang yang… (B) Sedang sakit sehingga tidak boleh kena air.