Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut?

Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut?

  1. Isnad
  2. Masnud
  3. Atsary
  4. Musnid

Kunci jawabannya adalah: D. Musnid.

Menurut ensiklopedia, orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid.