Organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan ….

  • Nama dari organisasi negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah (C) ASEAN.