Ovarium pada tubuh wanita melepaskan sel telur dengan jangka waktu?

Ovarium pada tubuh wanita melepaskan sel telur dengan jangka waktu?

  1. Sebulan sekali
  2. Setahun sekali
  3. Seminggu sekali
  4. Satu hari sekali

Kunci jawabannya adalah: A. Sebulan sekali.

Menurut ensiklopedia, ovarium pada tubuh wanita melepaskan sel telur dengan jangka waktu? sebulan sekali.

BACA JUGA:   Salah satu contoh sikap seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah?

Artikel Terkait