Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya?

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya?

  1. Diajarkan pada pendidikan formal
  2. Ditulis dalam lambang negara
  3. Dijadikan dasar mengatur negara
  4. Ditulis di dalam dokumen negara

Kunci jawabannya adalah: C. Dijadikan dasar mengatur negara.

Menurut ensiklopedia, pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya? dijadikan dasar mengatur negara.

BACA JUGA:   Tumpahnya air dalam teko ketika dipanaskan disebabkan

Artikel Terkait