Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk?

Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk?

  1. membantu tetangga yang kekurangan
  2. mempeiajari agama/kepercayaan orang lain
  3. memerhatikan peribadatan orang lain
  4. percaya dan takwa terhadap TuhanYang Maha Esa

Kunci jawabannya adalah: D. percaya dan takwa terhadap TuhanYang Maha Esa.

Menurut ensiklopedia, pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk? percaya dan takwa terhadap tuhanyang maha esa.