Panengah Pandhawa yaiku?

Panengah Pandhawa yaiku?

  1. Janaka
  2. Werkudara
  3. Puntadewa
  4. Duryudhana
  5. 0

Jawaban: A. Janaka

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, panengah pandhawa yaiku janaka.

BACA JUGA:   Tuliskan masing-masing 5 contoh karya seni rupa terapan dan murni