Pengambilan nafas dalam renang gaya bebas adalah

Cara mengambil nafas pada renang gaya bebas dilakukan dengan menggunakan mulut dengan memutar kepala ke arah samping hingga mulut keluar dari permukaan air. Cara mengambil nafas merupakan salah satu teknik dasar dalam renang gaya bebas.

Pembahasan

Renang gaya bebas adalah gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan tengkurap dan sejajar dengan permukaan air. Renang gaya dada merupakan gaya renang yang paling cepat jika dibandingkan dengan gaya renang lainnya. Dalam renang gaya bebas, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain. Salah satu teknik dasar dalam renang gaya bebas adalah teknik pernafasan.

Teknik pernafasan pada renang gaya bebas dilakukan dengan menggunakan mulut dengan memutar kepala ke arah samping hingga mulut keluar dari permukaan air. Cara melakukan teknik pernafasan pada renang gaya bebas adalah.

  1. Awalan dilakukan dengan posisi wajah menghadap ke bawah, kemudian diputar ke samping.
  2. Misalya tangan kanan. Ketika tangan kana mengayun ke depan atas, putar kepala ke kanan hingga mulut keluar dari permukaan air.
  3. Kemudian buka mulut dan hirup udara dengan kuat.
  4. Kemudian kembali putar kepala ke kiri hingga menghadap ke bawah.
  5. Mengeluarkan nafas dapat dilakukan melalui hidung atau mulut ketika didalam air.