Penulisan alamat surat yang benar adalah?

Penulisan alamat surat yang benar adalah

Jawaban

jawaban yang tepat adalah D.undefined

Pembahasan

Penulisan alamat pada surat yang benar adalah sebagai berikut:

 1. Penggunaan Kepada dan Yang Terhormat
  Seringkali dijumpai dalam penulisan surat penggunaan frasa “Kepada Yth.”. Penggunaan frasa “Kepada Yth.” tidak tepat. Kata “kepada” dalam penulisan alamat surat tidak perlu. Tanpa kepada pun, “Yth.” pada alamat surat sudah merujuk penerima surat. Jadi, kalau menggunakan “Kepada”, gunakan “Kepada” saja. Kalau mau menggunakan “Yth”, gunakan “Yth.” saja. Selanjutnya penulisan “YTH.”. Penulisan “Yang terhormat” ditulis “Yth.” dengan titik di akhir. Huruf kapital yang digunakan pun hanya huruf Y karena berada di awal. Jadi, penulisan yang tepat adalah Yth. bukan YTH.
 2. Penggunaan Huruf kapital
  Huruf awal setiap unsur nama ditulis menggunakan huruf kapital. Perlu diingat bahwa hanya huruf awal setiap unsur kata, bukan semua huruf ditulis kapital.
 3. Penulisan Alamat
  Ada dua tempat penulisan alamat, yaitu di luar amplop dan di dalam aplop. Untuk penulisan di luar amplop, tulislah alamat sejelas-jelasnya. Tidak perlu ada singkatan. Sementara, penulisan alamat di dalam amplop atau alamat di tubuh surat tidak perlu menggunakan alamat lengkap lagi. Cukup tulis “di tempat”. Hal ini karena alamat lengkap sudah tertulis di amplop surat, sehingga dalam tubuh surat tak perlu dicantumkan.
 4. Tanda Baca
  Penulisan alamat surat tidak perlu menggunakan tanda baca. Alamat surat tidak perlu tanda titik. Alamat surat bukanlah kalimat. Alamat juga tidak perlu diberi tanda koma. Cukup ditulis jelas setiap unsurnya.

Penulisan alamat surat yang benar pada pilihan jawaban tersebut adalah:

Yth. Personalia PT Farmindo
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3, Surabaya

Alamat surat tersebut sudah memenuhi kualifikasi alamat surat yang benar. Berikut rinciannya:

 1. Penggunaan Kepada dan Yang Terhormat
  Alamat surat tersebut tidak menggunakan kata “kepada” ataupun kata “yang terhormat” karena kata tersebut tidak tepat digunakan. Tanpa “kepada” pun, “Yth.” pada alamat surat sudah merujuk penerima surat.
 2. Penggunaan Huruf kapital
  Huruf awal setiap unsur nama ditulis menggunakan huruf kapital.
 3. Penulisan Alamat
  Penulisan alamat pada alamat surat tersebut sudah tepat karena kata “jalan” yang seharusnya digunakan untuk menunjukkan alamat tersebut berada di mana, penulisannya tidak disingkat. Sedangkan kata yang salah dan sering digunakan orang adalah kata “jl” yang artinya jalan, namun penulisannya salah karena kata “jalan” tidak boleh disingkat di dalam surat lamaran.
 4. Tanda Baca
  Alamat surat tersebut sudah sangat tepat karena tidak menggunakan tanda titik. Hal ini dikatakan tepat karena alamat surat bukanlah kalimat yang memerlukan tanda titik untuk mengakhiri kalimat.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D.undefined