Peralatan di bawah ini yang diperlukan dalam olahraga bulu tangkis yaitu … A. Raket dan meja B. Raket dan bola C. Kok dan bet D. Raket dan kok

A. Raket dan meja
B. Raket dan bola
C. Kok dan bet
D. Raket dan kok