Peranan dekomposer terhadap kesuburan tanah adalah?

Peranan dekomposer terhadap kesuburan tanah adalah?

  1. meningkatkan pH tanah
  2. menguraikan bahan-bahan organik
  3. menyusun senyawa organik
  4. menambah kandungan bahan organik
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: B. menguraikan bahan-bahan organik.